Kontakti

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Tālrunis: +371 29422952, +371 26330477
Fakss: +371 64321132
E-pasts: partneriba@aluksne.lv

Adrese: 

Juridiskā: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Birojs: Dārza iela 8a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Darba laiks:

Katru darba dienu: 09.00 -17.00

Konsultāciju diena (TREŠDIENA): 10.00 - 17.00 

Rekvizīti:

Reģ.Nr.: 40008106591

Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22, Konta Nr.: LV21TREL9166059001000

SEB banka, SWIFT kods UNLALV2X, Konta Nr.: LV53UNLA0050019845224


*

**
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.
 

 .