Starpteritoriālais sadarbības projekts 

Projekts “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ar Nr. 19-00-A019.332-000006 tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

 • Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2019. – 31.05.2021.
 • Projekta kopējās izmaksas: EUR 98 670,00
 • Attiecināmās kopējās izmaksas: EUR 97 670,00 
 • Biedrības “SATEKA” un biedrības “Alūksnes lauku partnerība” kopējais līdzfinansējums: EUR 1 000,00  (Bānīša talku organizēšanai).

Projekta mērķis – veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot un popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sekmējot vietējā tūrisma attīstību.

Projekta apakšmērķi:
 • uzlabot abu novadu kā kopēja tūrisma galamērķa – Bānīša pieejamību ar kopīga mārketinga aktivitāšu palīdzību nodrošinot tūristu skaita pieaugumu teritorijā;
 • papildināt un pilnveidot esošos tūrisma produktus, un, attīstīt jaunus produktus un produktu grozus – kas balstītas uz abu novadu īpašajām priekšrocībām;
 • paaugstināt abu novadu sadarbību tūrisma sektorā, veicinot abu novadu uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju sadarbību.

Projekta uzdevumi:

 • veicināt Bānīša tuvumā esošo dabas, kultūras, vēstures mantojuma izmantošanu tūrismā, tā ievešanu tirgū un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem;
 • atbalstīt lauku ekonomikas atjaunošanos un darba vietu radīšanu, paaugstinot mazo uzņēmumu kapacitāti;
 • izveidot kopīgus un atraktīvus velotūrisma un pārgājienu maršrutus;
 • aktivizēt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, piesaistīt jaunus cilvēkus tūrisma nozarei un veicināt vietējos uzņēmējus veidot kopīgus, mūsdienīgus tūrisma pakalpojumu piedāvājumus, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju virzīšanu vietējā un starptautiskajā tirgū, attīstot sadarbību starp projekta teritorijā esošajiem uzņēmējiem;
 • veicināt esošo tūrisma pakalpojumu, amatnieku un mājražotāju pakalpojumu klāsta dažādošanu un pilnveidošanu, tā mazinot tūrisma nozares sezonalitāti;
 • veicināt uzņēmējdarbības produkcijas un pakalpojumu popularizēšanu un jaunu noieta tirgus meklēšanu;
 • paaugstināt vietējo uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju zināšanas un prasmes – organizējot apmācības, pieredzes pasākumus;
 • rosināt tūrisma produktu un pakalpojumu dažādošanu – izstrādājot kopīgus maršrutus, ceļošanas akcijas;
 • izgatavot un uzstādīt vienotas norādes uz Bānīša stacijām un pieturas vietām, kā arī dažādiem dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, uz uzņēmumiem, mājražotājiem un amatniekiem u.tml.;
 • izveidojot atpūtas vietas populārākajās pieturvietās – Stāmerienā un Papardē.

Projekta vadošais partneris: biedrība “SATEKA”

Projekta dalībnieks: biedrība “Alūksnes lauku partnerība” 

Projekta sadarbības partneri: Gulbenes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.