Atklāta projektu iesniegumu konkursa 12.kārta

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu noslēdz „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros:

 • Projektu iesniegumu iesniegšana no 2023.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 15.novembrim;
 • Kārtā izsludināts publiskais finansējums 29 682,10 EUR apmērā;

un uzsāk STRATĒĢISKU projektu iesniegumu pieņemšanu stratēģiskā mērķa SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” sasniegšanai, izsludinot sekojošu rīcību:

Kurš var pretendēt?

Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTU.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams

Kur meklēt veidlapas, MK noteikumus?

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv ir atrodami apakšpasākumu regulējošie NORMATĪVIE AKTI, VEIDLAPA, iesniedzamo dokumentu PARAUGI, ROKASGRĀMATAS, u.c. noderīga informācija.

Projekta iesnieguma iesniegšana notiek TIKAI Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), jāizmanto sistēmā pieejamā VEIDLAPA.

Ikvienam pretendentam ir jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienestā (LAD) kā klientam un EPS lietotājam.

Alūksnes lauku partnerības dokumenti

 • Ar Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties sadaļā Stratēģija.
 • Alūksnes lauku partnerības Projektu vērtēšanas komisijas NOLIKUMS.
 • Īpašie nosacījumi, kuri jāņem vērā aizpildot projekta iesniegumu.
 • Rīcības R2.5. pašnovērtējuma Veidlapa.

NOSLĒGTĀS KĀRTAS

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.

NEPĀRTRAUKTAS PIETEIKŠANĀS kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2023.gada 7.marta līdz 2023.gada 7.jūnijam.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 223 506,21 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana vienā (apkopotā) rīcībā:

 • R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.
Kārtas rezultāti.

10.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2022.gada 30.decembra līdz 2023.gada 30.janvārim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 60 000,00 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana vienā (apkopotā) rīcībā:

 • R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.

9.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2022.gada 20.novembra līdz 2022.gada 20.decembrim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 253 856,95 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM2 "Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide" sasniegšanai bija izsludināta STRATĒĢISKO projektu iesniegumu pieņemšana divās rīcībās:

 • R2.3. “Vaidavas dabas takas labiekārtošana”;
 • R2.4. “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana”.

Kārtas rezultāti.

4.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2019.gada 23.aprīļa līdz 2019.gada 23.maijam.
 • Kārtas bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 183 654,88 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai bija izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana rīcībā:

 • R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana” un
stratēģiskā mērķa SM2 "Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide" sasniegšanai rīcībā:

 • R2.1. "Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana".
Kārtas rezultāti.

3.kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 22.novembrim
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 308 162,74 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 ""Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas rīcības:

 • R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”;
 • R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.
Kārtas rezultāti.

III kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2016.gada 7.novembra līdz 2016.gada 7.decembrim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 192 813,44 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas rīcības:

 • R2.1. “Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana”
 • R2.2. “Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana”

Informācija par situāciju uz 09.01.2018.

II kārtas informācija

 • Kārta bija izsludināta no 2016.gada 10.oktobra līdz 2016.gada 10.novembrim.
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 342 779,45 EUR.

Stratēģiskā mērķa SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas rīcības:

 • R1.1. "Nelielas, kvalitatīvas un mūsdienīgas kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un produktu attīstīšana”;
 • R1.2. “Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana”;
 • R1.3. “Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”.
Informācija par situāciju uz 09.01.2018.