Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības Stratēģija

Tas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek plānots konkrētam laika periodam, kas sakrīt ar Eiropas Savienības (ES) septiņu gadu finanšu plānošanas periodu. Izstrādes process ir pakārtots ES un Latvijas īstenotajam ieviešanas procesam, līdz ar to biedrības teritorijas attīstības Stratēģijas izstrāde ieilgst un rezultātā ietver piecu gadu periodu.

Alūksnes lauku partnerības sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam

Dokuments, kas iezīmē Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības iespējas periodā no 2023.-2027.gadam un dod iespēju līdz 2027.gada 31.decembrim piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 1 769 297,76 EUR apmērā LEADER projektu īstenošanai.

Vairāk informācijas

Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam

Dokuments, kas iezīmēja Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības iespējas periodā no 2015.-2022.gadam un deva iespēju līdz 2023.gada 16.novembrim piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2 103 650,51 EUR apmērā 119 LEADER projektu īstenošanai.

Vairāk informācijas

Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

Dokuments, kas iezīmēja Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības iespējas periodā no 2009.-2013.gadam un deva iespēju piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 598 827 EUR apmērā 98 LEADER projektu īstenošanai.

Vairāk informācijas