Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības Stratēģija

Tas ir plānošanas dokuments, kas tiek plānots konkrētam laika periodam, kas sakrīt ar Eiropas Savienības (ES) septiņu gadu finanšu plānošanas periodu. Izstrādes process ir pakārtots ES plānošanas procesam, līdz ar to biedrības Stratēģijas izstrāde ieilgst un rezultātā ietver piecu gadu periodu.

Alūksnes lauku partnerības teritorijas darbības stratēģija 2015.-2020.gadam

Dokuments, kas iezīmē Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības iespējas periodā no 2015.-2020.gada un dod iespēju līdz 2018.gada 31.decembrim piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 1 071 185,78 EUR apmērā labāko ideju īstenošanai.

Vairāk informācijas

Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

Dokuments, kas iezīmēja Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības iespējas periodā no 2009.-2013.gadam un deva iespēju piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 598 827 EUR apmērā.

Vairāk informācijas