Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" biedri

 Nr.p.k. BiedrsStatussPilnvarotā persona 
 1.Alūksnes novada pašvaldībaPašvaldībaDruvis Tomsons
 2.Apes novada pašvaldībaPašvaldībaAstrīda Harju
 3.Biedrība "Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai"BiedrībaMarina Ramane 
 4.Biedrība "Liepnas attīstības grupa "Iespēja" BiedrībaLiene Stabinge
 5.Biedrība "Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Biedrība Dzintra Zvejniece 
 6.Biedrība "Apes Attīstības Atbalsta klubs" Biedrība Laura Pope 
 7. Biedrība "Apes Jauniešu klubs "Sliedes"" Biedrība Daiga Bojāre 
 8.Biedrība "Pededzes Nākotne" BiedrībaDaiga Vītola
 9. Nodibinājums "Malienas skolas attīstības fonds" NodibinājumsIeva Baltā-Pilsētniece
10. Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" Nodibinājums Dzintra Zvejniece
11. ZS "Sauleskalns"Uzņēmums Aldis Līcis 
12.ZS "Klajalkšņi" Uzņēmums Guntars Sniedzāns 
13.IK "GUCHO" Uzņēmums Guntis Ostelis 
14.SIA "Sniķere un Kļitko"UzņēmumsDace Sniķere-Kļitko
15. Sarmīte Svilāne Fiziska persona  
16. Gints Teterovskis Fiziska persona  
17. Sandra Zeltiņa Fiziska persona  
18. Dzintars Adlers Fiziska persona  
19.Santa Harjo-Ozoliņa Fiziska persona  
20.Inga Sedleniece Fiziska persona 
21.Aivars FominsFiziska persona 

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" asociētie biedri

Nr.p.k.  Asociētais biedrs                                                                           Statuss                Pilnvarotā persona     
1. Biedrība "SPORTA KLUBS ZELTIŅI" BiedrībaElita Laiva
2.  Biedrība "Alūksnes novada izglītības attīstības centrs"  BiedrībaIlzīte Duļbinska
3. Biedrība "JAUNALŪKSNES DĀLDERI" BiedrībaVioleta Kļaviņa
4. Biedrība "ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI" BiedrībaInga Strauta 
5.Biedrība "C.Albula" BiedrībaJānis Skulte
6.Jolanta BaldiņaFiziska persona  
7. Uva Grencione Fiziska persona  
 8.Agita Bērziņa Fiziska persona 


Kā kļūt par biedrības "Alūksnes lauku partnerība" biedru/asociēto biedru?

Par Partnerības biedru/asociēto biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. 

  • Biedru uzņemšanas kārtība ir noteikta biedrības Statūtu 11.nodaļā, savukārt asociēto biedru Statūtu 12.nodaļā.
  • Biedru tiesības un pienākumi ir noteikti biedrības Statūtu 13.nodaļā, savukārt asociēto biedru Statūtu 14.nodaļā.
  • Biedru un IESTĀŠANĀS naudas apmērs 2021.gadā - uzņēmumiem 30.00 EUR, biedrībām/nodibinājumiem 14.00 EUR, fiziskām personām 9.00 EUR.
  • Asociētiem biedriem biedru un iestāšanās nauda nav jāmaksā.
Iestāšanās pieteikuma anketa un iesniegums BIEDRIEM: uzņēmumiem, biedrībām/nodibinājumiem, fiziskām personām.

Iestāšanās pieteikuma anketa un iesniegums ASOCIĒTAJIEM BIEDRIEM: uzņēmumiem, biedrībām/nodibinājumiem, fiziskām personām.

Iestāšanās pieteikumu var iesniegt personīgi biedrības birojā Brūža ielā 1, Alūksnē vai elektroniski uz e-pastu: [email protected]