Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" biedri

 Nr.p.k. BiedrsStatussPilnvarotā persona 
 1.Alūksnes novada pašvaldībaPašvaldībaAivars Fomins 
 2.Apes novada pašvaldībaPašvaldībaAstrīda Harju
 3.Biedrība "Alsviķu kultūras un mākslas veicināšanas biedrība"BiedrībaMarina Ramane 
 4.Biedrība "Liepnas attīstības grupa "Iespēja" BiedrībaLiene Stabinge
 5.Biedrība "Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Biedrība Dzintra Zvejniece 
 6.Biedrība "Apes Attīstības Atbalsta klubs" Biedrība Laura Pope 
 7. Biedrība "Apes Jauniešu klubs "Sliedes"" Biedrība Daiga Bojāre 
 8.Biedrība "Pededzes Nākotne" BiedrībaDaiga Vītola
 9. Nodibinājums "Malienas skolas attīstības fonds" NodibinājumsIeva Baltā-Pilsētniece
10. Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" Nodibinājums Dzintra Zvejniece
11. ZS "Sauleskalns"Uzņēmums Aldis Līcis 
12.ZS "Klajalkšņi" Uzņēmums Guntars Sniedzāns 
13.IK "GUCHO" Uzņēmums Guntis Ostelis 
14. Sarmīte Svilāne Fiziska persona  
15. Gints Teterovskis Fiziska persona  
16. Sandra Zeltiņa Fiziska persona  
17. Dzintars Adlers Fiziska persona  
18.Santa Harjo-Ozoliņa Fiziska persona  
19.Inga Sedleniece Fiziska persona 

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" asociētie biedri

Nr.p.k.  Asociētais biedrs                                                                           Statuss                Pilnvarotā persona     
1. Biedrība "SPORTA KLUBS ZELTIŅI" BiedrībaElita Laiva
2.  Biedrība "Alūksnes novada izglītības attīstības centrs"  BiedrībaIlzīte Duļbinska
3. Biedrība "JAUNALŪKSNES DĀLDERI" BiedrībaVioleta Kļaviņa
4. Biedrība "ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI" BiedrībaInga Strauta 
5.Biedrība "C.Albula" BiedrībaJānis Skulte
6.Jolanta BaldiņaFiziska persona  
7. Uva Grencione Fiziska persona  
 8.Agita Bērziņa Fiziska persona 


Kā kļūt par biedrības "Alūksnes lauku partnerība" biedru/asociēto biedru?

Par Partnerības biedru/asociēto biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. 

  • Biedru uzņemšanas kārtība ir noteikta biedrības Statūtu 11.nodaļā, savukārt asociēto biedru Statūtu 12.nodaļā.
  • Biedru tiesības un pienākumi ir noteikti biedrības Statūtu 13.nodaļā, savukārt asociēto biedru Statūtu 14.nodaļā.
  • Biedru un iestāšanās naudas apmērs 2020.gadā - uzņēmumiem 30.00 EUR, biedrībām/nodibinājumiem 14.00 EUR, fiziskām personām 9.00 EUR.
  • Asociētiem biedriem biedru un iestāšanās nauda nav jāmaksā.
Pieteikumu un citu informāciju var saņemt personīgi biedrības birojā Dārza ielā 8A, Alūksnē vai elektroniski sazinoties pa e-pastu: [email protected]