1.2. Rīcībā īstenotie projekti

 "Atbalsta grupa vecākiem sekmīgai socializācijai no disfunkcionālām ģimenēm"
 Biedrība "Alūksnes novada attīstībai"
 2.kārta Projekta rezultātā ir aprīkota  nodarbību telpa  "Pagastmājā" Māriņkalna ciemā. Tika iegādāts tehniskais aprīkojums nodarbību nodrošināšanai sociālā riska grupas vecākiem Alūksnes novadā - daudzfunkcionālā iekārta, portatīvais dators, videoprojektors, ekrāns.
 "Mālupes pagasta īpašuma "Māras" pielāgošana sociālā centra izveidei un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai"
 Alūksnes novada pašvaldība
 2.kārta Projekta rezultātā ir pielāgotas un rekonstruētas telpās 85.2m2 platībā Mālupes ciemā. Telpās izveidots dienas centrs dažādām iedzīvotāju grupām, "krīzes" istaba un kabinets sociālajam darbiniekam.
 "Veļas mazgāšanas nodrošināšana Alūksnes novada iedzīvotājiem"
 Biedrība "Sociālās palīdzības atbalsts Alūksnei"
 3.kārta Ieviešot alternatīvo sociālo pakalpojumu, iegādātas 2 veļas mazgājamās mašīnas, veļas žāvētājs / gludinātājs, veļas gludināmais dēlis, gludeklis, veļas rullis,  2 veļas žāvēšanas ruļļi.
 "Sociālā aprūpes centra "Trapene" atpūtas laukuma labiekārtošana"
 Apes novada dome
 3.kārta Projekta ietvaros labiekārtots aprūpes centra "Trapene" atpūtas laukums 700m2 platībā.
 "Pakalpojumu pieejamības pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā "Alūksne""
 Alūksnes novada pašvaldība
 4.kārta Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību un un citiem funkcionālās dabas traucējumiem ārpus pansionāta telpām, projekta ietvaros iegādāts mobilais kāpurķēžu ratiņkrēsls un divi saliekamie ratiņkrēsli.
 "Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšana Jaunalūksnes pagastā
 Biedrība "Jaunalūksnes dālderi"
 4.kārta Lai nodrošinātu iespēju Jaunalūksnes pagasta iedzīvotājiem ar ierobežotām veļas mazgāšanas un personīgās higiēnas iespējām, tika veikta telpu rekonstrukcija 26.10m2 platībā Kolberģa ciemā (ierīkojot dušas) un iegādāta veļas mazgājamā mašīna.
 "Vēlamies kļūt veselāki!"
 Alūksnes novada pašvaldība
 5.kārta Iegādāts aprīkojums cilvēku ar kustību traucējumiem drošai pārvietošanai mikroautobusā - pacēlājs ar drošības sistēmu, ratiņkrēsls. Fizioterapijas pakalpojuma uzlabošanai iegādāts BIOPTRON  gaismas terapijas aparāts. Ikdienas primāro higiēnas vajadzību uzlabošanai iegādāti 20 tualetes krēsli.
 "Apes novada Sociālā dienesta alternatīvo pakalpojumu telpas pilnveidošana"
 Apes novada dome
 5.kārta Projekta ietvaros iegādāta veļas mazgājamā mašīna un dušas kabīne Apes novada sociālā dienesta pakalpojumu klāsta pilnveidošanai. Uzlabotais pakalpojums paaugstina klientu dzīves kvalitāti higiēnas pakalpojumu saņemšanā.
 "Higiēnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Alsviķu pagastā"
 Alūksnes novada pašvaldība
 5.kārta Projekta ietvaros veikta telpu rekonstrukcija , izveidojot dušas telpu 4.3m2 platībā, veļas mazgāšanas telpu 16.4m2, priekštelpu 3.5m2 platībā. maznodrošinātiem iedzīvotājiem radīta iespēja izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu dzīves vietas tuvumā.
 "Romeškalna centrs - attīstībai un sadarbībai: alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas - higiēnas punkta izveide'
 Biedrība "Veclaicenes avotiņš"
 5.kārta Lai radītu iesēju rūpēties par personīgo higiēnu personām, kam mazgāšanās iespējas un veļas mazgāšana ir ierobežotas, tika veikta Romeškalna centra trīs telpu rekonstrukcija, iegādāt automātiskās veļas mazgājamā mašīna.