Alūksnes lauku partnerība ir biedrība, kas iesaistās savas teritorijas attīstībā - izstrādājot sabiedrības virzītu vietējās attīstības Stratēģiju, piesaistot finansējumu LEADER projektu īstenošanai un īstenojot projektus.

LEADER Stratēģija

Alūksnes lauku partnerība sadarbībā ar iedzīvotājiem plāno savas teritorijas attīstību un izstrādā teritorijas attīstības Stratēģiju.

Lasīt tālāk

Biedrības projekti

Alūksnes lauku partnerība kā biedrība arī pati īsteno lielākus un mazākus projektus, kas vērsti uz savas teritorijas attīstību.


LEADER finansējums

Kopš 2009.gada Alūksnes lauku partnerība realizē LEADER pieeju savā darbības teritorijā, kas ļauj biedrībām/ nodibinājumiem, pašvaldībai, uzņēmējiem un fiziskām personām realizēt savas ieceres un idejas kopīgai attīstībai.

Lasīt tālāk

mēs esam savas nākotnes mākslinieki...