Atbildīgo personu kontaktinformācija

Santa Harjo-Ozoliņa

Valdes priekšsēdētāja
LEADER Administratīvā vadītāja


+371 26330477
[email protected]

Sarmīte Svilāne

Valdes priekšsēdētājas otrā vietniece
SVVA projektu daļas vadītāja

+371 26384907
[email protected]

Indra Levane

LEADER Projektu vadītāja (starpteritoriālo)


+371 29406867
 in[email protected]

Inga Sedleniece

Valdes priekšsēdētājas pirmā vietniece
LEADER Administratīvās vadītājas asistente


+371 29422952
[email protected] 
 

Inga Zeltiņa

LEADER Projekta grāmatveža pakalpojuma sniedzēja

+371 26109350
[email protected] Žanna Heidemane

LEADER Projektu vadītāja (starptautisko)

+371 26622625
[email protected]