Starpteritoriālās sadarbības projekts "Iepazīsti un sajūti Bānīša zemi!"

Projekts “Iepazīsti un sajūti Bānīša zemi!” ar Nr.23-00-A019.332-000010 tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

  • Projekta īstenošanas laiks: līdz 30.06.2025.
  • Projekta kopējās izmaksas: EUR 50 000,00
  • Attiecināmās kopējās izmaksas: EUR 50 000,00
  • Biedrības “SATEKA” un biedrības “Alūksnes lauku partnerība” kopējais līdzfinansējums: EUR 500,00.

Projekta mērķis – ir spēcināt Bānīša zemes identitāti, attīstot vienotu zīmolu un integrējot to vienotos teritorijas popularizēšanas pasākumos, piedāvājumos un risinājumos.

Projekta apakšmērķi:
  • izstrādāt Bānīša zemes grafisko identitāti un sākt iedzīvināt to tirgvedības aktivitātēs, šīs teritorijas uzņēmēju ražotajos produktos un sniegtajos pakalpojumos;
  • stiprināt vietējo kopienu, uzņēmēju piederību Bānīša zemei un vietu identitāti;
  • kāpināt Bānīša zemes pievilcību dzīvošanai un uzņēmējdarbībai;
  • virzīt abu novadu sadarbību tūrisma sektorā, veicinot abu novadu uzņēmumu, amatnieku, mājražotāju, kā arī iestāžu sadarbība Bānīša zemes kontekstā.
Projekta vadošais partneris: biedrība “SATEKA” 
Projekta dalībnieks: biedrība “Alūksnes lauku partnerība”
Projekta sadarbības partneri: Gulbenes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”.