Biedrības darbības teritorija

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" darbības teritorijā ietilpst Alūksnes novads un daļēji Apes novads. Teritorijas kopējā platība ir 1962,5 km2 un tā robežojas ar Igaunijas Republiku (robeža 103,8 km), Krievijas Federāciju (robeža 46,4 km), Viļakas, Balvu, Gulbenes novadu, Virešu, Gaujienas (Apes novads) pagastu. 

Iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2014. ir 20089 iedzīvotāji, no kuriem lielākais skaits dzīvo laukos - 10883. 

Biedrības teritorijā ietilpst divas pilsētas - Alūksnes pilsēta (reģionālas nozīmes attīstības centrs) ar 8224 iedzīvotājiem un Apes pilsēta ar 982 iedzīvotājiem, kā arī Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju, Annas, Jaunannas, Malienas, Mālupes, Liepnas, Pededzes, Mārkalne, Jaunalūksnes, Ziemera, Jaunlaicenes, Veclaicenes (Alūksnes novads), Apes, Trapenes (Apes novads) pagasts.