Biedrības darbības teritorija

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" darbības teritorijā ietilpst Alūksnes novads un daļēji Smiltenes novads (Ape, Apes un Trapenes pagasts). Teritorijas kopējā platība ir 1962,5 km2 un tā robežojas ar Igaunijas Republiku (robeža 103,8 km), Krievijas Federāciju (robeža 46,4 km), Viļakas, Balvu, Gulbenes novadu, Virešu, Gaujienas (Smiltenes novads) pagastu. 

Iedzīvotāju skaits pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem uz 01.01.2022. ir 15 413 iedzīvotāji

Biedrības teritorijā ietilpst 2 pilsētas - Alūksnes pilsēta (reģionālas nozīmes attīstības centrs) un Apes pilsēta, 15 pagasti no Alūksnes novada - Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju, Annas, Jaunannas, Malienas, Mālupes, Liepnas, Pededzes, Mārkalne, Jaunalūksnes, Ziemera, Jaunlaicenes, Veclaicenes pagasts, un 2 pagasti no Smiltenes novada - Apes, Trapenes pagasts.