Alūksnes lauku partnerība Kopsapulce 2015.gadā

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Biedrība dibināta 2006.gada 20 septembrī ar Alūksnes rajona padomes iniciatīvu, vienojoties tā laika pašvaldību, NVO pārstāvjiem un uzņēmējiem par šādas organizācijas veidošanu.

Biedrības mērķis: veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Biedrības darbības uzdevumi:

  • izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt un īstenot stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai;
  • veicināt iedzīvotāju un vietējo kopienu iniciatīvu, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanos un vides attīstību;
  • koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai.