LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrāde

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība" 2023.gada februārī uzsāka LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādi.

Izstrādes laikā notiek dažādas tikšanās, sarunas, tematiskās darba grupas, informācijas apkopošana un analīze, u.c. pasākumi. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties sev interesējošās aktivitātēs, un līdzdarboties, sniedzot savu ieguldījumu topošajā nākotnē.

Pasākumu laikā iegūtā informācija tiks apkopota un izmantota darbam pie Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas LEADER Stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes.

Par dokumenta izstrādi un apstiprināšanu ir atbildīga Alūksnes lauku partnerības Valde. Procesu vada Valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa (26330477, [email protected]).

UZŅĒMĒJDABĪBAS SARUNAS

16.03.2023. Brīvdienu mājā "Melder" tikāmies ar Alūksnes novada un Apes, Apes un Trapenes pagastu uzņēmējiem un uzņēmējdarbību atbalstošo organizāciju un institūciju pārstāvjiem. 

Sarunu laikā tika diskutēts un pārrunātas sekojošas tēmas:

 • LEADER Stratēģijas 2023.-2027.gadam Uzņēmējdarbības atbalsta virzieni;
 • Papildus atbalsta intensitātes noteikšanas nosacījumi Uzņēmējdarbības projektiem;
 • Citi atbalsta saņemšanas nosacījumi Uzņēmējdarbības projektiem - maksimālās attiecināmo izmaksu summas vienam projektam apjomi; kārtu izsludināšanas principi; citi priekšlikumi.
Pasākumā piedalījās pārstāvji no ALTUM Vidzemes reģionālā centra, LIAA Madonas biznesa inkubatora, LLKC Alūksnes biroja, Alūksnes novada pašvaldības, Smiltenes novada pašvaldības. Līdz ar to tika ieskicētas uz šo brīdi zināmās atbalsta iespējas un nosacījumi. 

16.03.2023. PREZENTĀCIJA

12 KOPIENU SARUNAS par LEADER stratēģiju 2023.-2027.gadam

Laika posmā no 22.02.2023. - 23.03.2023. ir notikušas 12 tikšanās.
Šo tikšanos mērķis bija, kopīgi domājot un runājot, atrast labākos veidus, kā un ko darīt nākošos piecus gadus un kam novirzīt pieejamo finansējumu, lai pēc pieciem gadiem mēs varētu atskatīties un justies, ka tas ir bijis lietderīgi un mērķtiecīgi izmantots resurss, kas virzījis mūs uz kopīgu un labāku rezultātu.

Pasākumu laikā iegūtā informācija tiks apkopota un izmantota tālākajam darbam pie Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas LEADER Stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes.

KOPIENAS SARUNA Alūksnē

23.03.2023. Alūksnē tikāmies ar Alūksnes pilsētas un Kolberģa ciema aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Alūksnieši ir ārkārtīgi aizņemti cilvēki, kuriem nav laiks satikties un runāt par LEADER nākotni.
 • Tajā pašā laikā Alūksnes pilsētā ir izlecoši lielākais LEADER īstenoto projektu skaits no visām teritorijām - 36 projekti, kā rezultātā šajā teritorijā ir nonācis lielākais LEADER Stratēģijas 2015.-2020.gadam finansējums - 44.4%.
 • Kāda būs nākotne? Atšķirīga!
 • Par ko šis liek aizdomāties? Par to, kāda ir Alūksnes kopiena šodien? Vai Alūksnē ir kopiena? Kas rūp šai kopienai? Kuri ir šīs kopienas veidotāji un līderi?
 • Prieks par Kolberģa potenciālu kopīgām kopienas aktivitātēm. Jaukas idejas, kuras novēlam īstenot!
23.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Apē

22.03.2023. Apē tikāmies ar Apes pilsētas un Apes pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Apes pusē dzīvo darbīgi cilvēki, kuriem pļāpāšanai neatliek laiks.
 • Šai vietai ir īpašs šarms, kas ir pamanāms gan vidē, gan cilvēkos.
 • Apei piestāv motoru rūkoņa, dabiska vide ar Vaidavas līkločiem, skaistās mazās ieliņas ar mazstāvu apbūvi un Igaunijas tuvums.
 • Kopiena piedzīvo pārmaiņas, zināmu paaudžu maiņu un arī jaunu iespēju laiku.
 • Ļoti svarīgi ir katram atrast sevī spēju darīt un līdzdarboties kopīgam labumam, lai šī būtu vislabākā vieta kur dzīvot un strādāt!
22.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Trapenē

21.03.2023. Trapenē tikāmies ar Trapenes pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Trapenē dzīvo darbīgi, rosīgi un dzīvespriecīgi cilvēki, kuriem patīk un rūp sava dzīves vieta un pagasts.
 • Trapenes īpašā vizītkarte ir vijīgā Lapegļu aleja, kas katru viesi plūstoši aizved uz mužas parka ieskauto Bormaņmuižu.
 • Dzīves vide trapeniešiem ir svarīga, jau veiksmīgi ir uzsākta ciema vietu un objektu sakārtošana, kas ir jāturpina.
 • Trapeniešiem ir lielisks potenciāls izveidot spēcīgu un darīt varošu kopienu, lai kopā darbojoties, arī iedzīvotāju padomē, attīstītu savu pagastu.
 • Lai turpinātu uzsāktās sarunas un nonāktu līdz rezultātam, jau tuvākā laikā ir iecerēts iedzīvotāju forums, kura norisi plānots veidot sadarbībā ar Alūksnes NVO atbalsta centrs. Lai izdodas!
21.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Jaunlaicenē

15.03.2023. Jaunlaicenē tikāmies ar Jaunlaicenes un Ziemera pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Kopienas ir dzīvas un daudzveidīgas, kuras veido ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tie, kuriem šī ir darba vai atpūtas vieta.
 • Šobrīd notiek dažādas sabiedrības paradumu un pieprasījuma maiņas, ko ienes tehnoloģiju un teritorijas attīstība, kas paģēr jaunas pieejas un piedāvājumu veidošanu.
 • Sabiedrība ir prasīga un sagaida kvalitatīvu piedāvājumu dažādās dzīves jomās, tās "garšas kārpiņas" ir arvien grūtāk apmierināt.
 • Iedzīvotāji apzinās kopienu aktivizēšanās un kopdarbes nozīmi, tajā pašā laikā ir svarīgi spert pirmos soļus un veikt pirmās kopīgās aktivitātes.
 • Jaunlaicenē ir sabiedrībai pieejama vieta, kur iedzīvotājiem sanākt kopā un īstenot kopīgas aktivitātes. Ciema teritorija ir labi uzturēta un sakopta.  
15.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Alsviķos

14.03.2023. Alsviķos tikāmies ar Alsviķu pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Alsviķu pagasts ir viens no tiem pagastiem, kuram ir divi centri - Alsviķu un Strautiņu ciemi un katram ir savas priekšrocības un izaicinājumi.
 • Strautiņos ir aktīva jauno ģimeņu kopiena, kurai rūp līdz šim izveidoto atpūtas un aktivitāšu vietu pieejamība nākotnē, kā arī tālākā attīstība.
 • Alsviķu pagasts ir viens no aktīvākajiem iesniegto LEADER projektu ziņā.
 • Alsviķieši ir gatavi darboties un līdzdarboties, ja kāds uzņemsies vadītāja un līdera lomu.
 • Iedzīvotāji augstu vērtē atvērtu, atklātu un regulāru savstarpējo komunikāciju, kam ikdienas steigā diemžēl arvien mazāk atlicinām laiku.
14.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Mārkalnē

08.03.2023. Mārkalnē tikāmies ar Mārkalnes pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Mārkalniešiem piemīt liela sirsnība, tajā pašā laikā arī sīkstums.
 • Mārkalnē ļoti aktīvi darbojas seniori, kuriem kopā sanākšana ir svarīgs un nepieciešams ikmēneša rituāls.
 • Mārkalnē dzīvo arī aktīvi jaunieši, kuri atrada laiku būt mūsu sarunās, lai domātu par viņiem interesējošiem pasākumiem.
 • Ļoti nozīmīga loma ir vietējiem līderiem un atbalsta cilvēkiem, kuri tur rūpi par to, lai tiem, kuriem patīk kopā darboties, tāda iespēja būtu.
 • Jaunie izaicinājumi mārkalniešus nebiedē, bet liek meklēt iespējas un kopīgi darīt savu ikdienu košāku un piepildītāku.
08.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Pededzē

07.03.2023. Pededzē tikāmies ar Pededzes pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Pededzē dzīve ir krāsaināka, kultūra daudzveidīgāka, tēja tiek pasniegta īpašāk un cilvēkiem patīk būt kopā un parunāties.
 • Cilvēki ir rosīgi gan savās mājās, gan ārpus tām. Piedalās kopīgos pasākumos gan lieli, gan mazi.
 • Pededzē ir īpaša vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības, kuras cilvēkiem rūp un kamī viņi ir gatavi dalīties ar citiem.
 • Kopienai ir potenciāls un pieejami resursi, kurus var veiksmīgi izmantot kopīgu procesu veidošanā.
 • Galvenais darīt to, kas pašiem interesē un patīk. Piepildīt katru dienu ar sev patīkamām nodarbēm. Mums allaž patīk iet ciemos pie tiem, kuri ir laimīgi un spēj dalīties savā laimē ar otru.
07.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Mālupē

01.03.2023. Mālupē tikāmies ar Malienas un Mālupes pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Šeit dzīvo darbīgi ļaudis, kuri labāk dara, nevis runā.
 • Šobrīd pagastu iedzīvotāji piedzīvo dažādas pārmaiņas, un ir neziņa par to, kā šīs izmaiņas ietekmēs ikdienas dzīvi.
 • Ir vajadzība stiprināt un aktivizēt kopienu, lai kopā varētu virzīt un ietekmēt savas vietas pastāvēšanu arī turpmāk.
 • Kā būtisks kopienas stiprināšanas resurss, kas trūkst, ir jaunas zināšanas, tāpēc tiks meklētas iespējas dažādu apmācību organizēšanai.
 • Mālupes Saieta namā notiek liela rokdarbnieču rosība. Šeit ciemiņus un apmeklētājus vienmēr sagaida skaisti roku darinājumi - gaumīgi, kvalitatīvi un ar izdomu.
01.03.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Liepnā

28.02.2023. Liepnā tikāmies ar Liepnas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Šeit dzīvo cilvēki, kuri šeit ir dzimuši, izauguši, turpinājuši dzīvot un strādāt, kā arī cilvēki, kuri šo vietu ir izvēlējušies un ir iejutušies. Viņus vieno stipra vietas piederības sajūta.
 • Liepnā ir aktīva velobraucēju kopiena.
 • Uzņēmīgi cilvēki ikdienā sniedz nozīmīgu ieguldījumu savas vietas veidošanā un sabiedrisku norišu dažadošanā. Būtiska ir kopienas spēja atzinīgi novērtēt šādu ieguldījumu un apzināties cik svarīga ir šādu cilvēku novērtēšana un stiprināšana.
 • Liepnenieši ir gatavi līdzdarboties savas pašvaldības darbības procesos, iesaistoties Iedzīvotāju padomes darbā, lai pārstāvētu savas teritorijas un iedzīvotāju intereses.
 • Šeit mītošajiem raksturīga viedokļu un uzskatu daudzveidība, tāpēc šīs vietas nākotne ir cieši saistīta ar kopienas spēju apvienoties un sadarboties nozīmīgu aktivitāšu īstenošanā.
28.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Jaunannā

24.02.2023. Jaunannā tikāmies ar Jaunannas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Galvenās atziņas:

 • Jaunannā ir spēcīga kopiena ar stipru garu un darīt varēšanu.
 • Šejieniešiem ir dziļas kopā darīšanas tradīcijas ar kopīgiem tradicionāliem pasākumiem un aktivitātēm.
 • Aktīva pašdarbība visās paaudzēs ir lieliski palīdzējusi iedzīvotāju socializācijai pēc Pandēmijas izolēšanās.
 • Šeit dzīvo cilvēki, kuri ir Jaunnannieši līdz kaulam un par savu vietu un labklājību gatavi celties un degt.
 • Jaunanniešiem ir lielisks potenciāls, kas ļauj veidoties kā Viedajam ciemam.
 • Kopienai ir nozīmīgs atbalsta resurss- biedrība "Interešu centrs "Jaunanna"", kurā darbojas aktīvi un darīt varoši iedzīvotāji, kuri ir gatavi īstenot projektus un virzīt kopienas attīstību. Biedrība aktīvi sadarbojas ar Jaunannas jauniešu neformālo grupu Tikšķis, un kopīgi nodrošina jauniešiem interesējošas neformālās izglītības aktivitātes.
 • Jaunannieši ir gatavi izmantot pieejamās sabiedrības līdzdalības iespējas, arī Iedzīvotāju padomes, lai konstruktīvi iesaistītos pašvaldības lēmumpieņemšanā, aizstāvot kopienas intereses.
24.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Zeltiņos

23.02.2023. Zeltiņos tikāmies ar Zeltiņu un Ilzenes pagastu aktīvajiem un savas vietas patriotiem. Galvenās atziņas:

 • Cilvēks apzināti izvēlas savu dzīves vietu. Dzīvot laukos nevis pilsētā, būt vairāk dabā nevis ēku ielenkumā. Dot iespēju saviem bērniem iepazīt pasauli no tās pamatiem.
 • Cilvēki pagastu centros piedzīvo daudz nopietnākas pārmaiņas, kas rada papildus spriedzi pat visizturīgākajiem.
 • Notiek paaudžu maiņa. Ir nepieciešami jauni līderi, vēlams ne pašvaldības resursa ietvaros.
 • Iedzīvotāji saprot, ka ir nepieciešams aktivizēties un kopā darboties. Ir daudz iespēju kopdarbei, un arī ar nelielu atbalstu var pašorganizēties, un darīt lietas kopienas un sevis labā.
 • Ir lielisks potenciāls sabiedriski aktīviem procesiem, esošo rosīgo biedrību ietvaros, piemēram, biedrībā Biedrība "Ilzenes attīstībai", kurā apvienojušies vietas vērtībās un kultūrā balstīti cilvēki.
23.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNA Atē

22.02.2023. Atē tikāmies ar Annas un Kalncempju pagastu aktīvajiem un savas vietas patriotiem. Galvenās atziņas:

 • Mūsu kopienas cilvēki mīl savu dzimto vietu un sevi redz tieši šajā pagastā un novadā. Viņi ir savas vietas patrioti.
 • Pandēmijas laiks ir atstājis jūtamu pēdu cilvēku socializēšanā un komunikācijā. Ir grūti iznākt no mājas un iesaistīties kopienas aktivitātēs.
 • Iedzīvotāji apzinās, ka mazām kopienām ir vairāk jāsadarbojas un tam būtu noderīgs arī sabiedrības atbalsts.
 • Mēs piedzīvojam dažādas dzīves vides izmaiņas un paaudžu atšķirības, kas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti teritorijās ārpus pilsētām.
 • Cilvēki ir gatavi meklēt risinājumus un līdzdarboties savas kopienas un vietas labā.
22.02.2023. PREZENTĀCIJA

KOPIENAS SARUNAS

Aicinām ikvienu interesentu, kurš ir gatavs veltīt savu laiku sarunai par LEADER pieeju jaunajā periodā, piedalīties KOPIENU SARUNĀS, kas notiks laika posmā no 22.02. - 23.03.2023. dažādās Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas vietās. Mēs vēlamies, kopīgi domājot un runājot, atrast labākos veidus, kā un ko darīt nākošos piecus gadus un kam novirzīt pieejamo finansējumu, lai pēc pieciem gadiem mēs varētu atskatīties un justies, ka tas ir bijis lietderīgi un mērķtiecīgi izmantots resurss, kas virzījis mūs uz kopīgu un labāku rezultātu.

Ja neesi paspējis vai ticis uz KOPIENAS SARUNU sev tuvākajā vietā, vienmēr ir iespēja piedalīties citā vietā!

PASĀKUMA PLĀNOTĀ NORISE:

 • 30 min. - iepazīšanās
 • 30 min. - ieskats perioda 2015.-2022. rezultātos un aktualitātēs
 • 90 min. - kopīga darbošanās
 • 15 min. - saruna par iespējamiem risinājumiem
 • 15 min. - noslēgums.
Pasākumu laikā iegūtā informācija tiks apkopota un izmantota tālākajam darbam pie Alūksnes lauku partnerības darbības teritorijas LEADER Stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes. 

Par dokumenta izstrādi un apstiprināšanu ir atbildīga Alūksnes lauku partnerības Valde. Procesu vada Valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa (26330477, [email protected]).