Atklātā projektu iesniegumu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārta

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.

 • Kārta izsludināta no 2019.gada 24.maija līdz 2019.gada 31.decembrim
 • Kārtas kopējais publiskais finansējums 515 332,30 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana četrās rīcībās:

Kārtas APGUVE līdz 24.09.2019.

Kurš var pretendēt

 • Juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona ar apgrozījumu līdz 70000 EUR iepriekšējā noslēgtajā gadā.
 • Juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas uzsāk saimniecisko darbību.
 • Uzņēmums, kuram nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes (kalkulators), un kuram plānotajā nozarē nav saistīti uzņēmumi (skaidrojums) ar apgrozījumu virs 70000 EUR.

Kur meklēt veidlapas, MK noteikumus?

Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ir atrodami apakšpasākumu regulējošie NORMATĪVIE AKTI, iesniedzamo dokumentu PARAUGI, ROKASGRĀMATAS, u.c. noderīga informācija.

Projekta iesnieguma iesniegšana notiek TIKAI Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot sistēmā pieejamo PIETEIKUMU.

Ikvienam pretendentam ir jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienestā (LAD) kā klientam un EPS lietotājam.

Alūksnes lauku partnerības dokumenti

Informatīvā semināra 07.05.2019. PREZENTĀCIJA

NOSLĒGTĀS KĀRTAS

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros.

3.kārtas apguve

 • Kārta bija izsludināta no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 22.novembrim
 • Kārtas bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 308 162,74 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas Rīcības:

 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrism pakalpojumu un produktu veidošana un esoši kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana".
Informācija par situāciju uz 01.04.2019.

I (nepārtrauktās) kārtas apguve 

 • Kārta bija izsludināta no 2016.gada 9.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim
 • Kārtā bija izsludināts kopējais publiskais finansējums 535 592,89 EUR.
Stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” sasniegšanai bija izsludinātas sekojošas Rīcības:

 • R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”;
 • R3.2. “Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīšana";
 • R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana”;
 • R3.5. "Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana".

Informācija par situāciju uz 31.07.2018.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.
 

 .