Biedrības pārvaldes struktūra


Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde (09.07.2020.-08.07.2022.)

 Nr.p.k.Vārds Uzvārds Organizācija 
1.Aivars FominsAlūksnes novada pašvaldība 
2. Daiga BojāreBiedrība "Apes jauniešu klubs "Sliedes""
3.Liene StabingeBiedrība "Liepnas attīstības grupa "Iespēja""
4. Marina RamaneBiedrība "Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai"
5. Guntars Sniedzāns
ZS "Klajalkšņi" 
6. Guntis Ostelis
 IK "GUCHO" 
7. Sarmīte Svilāne 
 
8.Santa Harjo-Ozoliņa  
9.Inga Sedleniece 

Valdes priekšsēdētāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Valdes priekšsēdētājas pirmā vietniece: Inga Sedleniece
Valdes priekšsēdētājas otrā vietniece: Sarmīte Svilāne


Biedrības "Alūksnes lauku partnerība", LEADER administratīvā vadītāja Santa Harjo-Ozoliņa

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" LEADER administratīvās vadītājas asistente Inga Sedleniece

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" LEADER Komercdarbības konsultante, starpteritoriālā projekta "33 km" koordinatore Indra Levane

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" LEADER projektu koordinatore, starpvalstu projekta "Together we are one (more)" vadītāja Žanna Heidemane

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" grāmatvedību veic Inga Zeltiņa

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" revidents Viesturs Zaķis