Biedrības pārvaldes struktūra


Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde (12.07.2022.-11.07.2024.)

 Nr.p.k.Vārds Uzvārds Organizācija/institūcija/uzņēmums
1.Druvis TomsonsAlūksnes novada pašvaldība 
2. Astrīda HarjuSmiltenes novada pašvaldība
3. Daiga BojāreBiedrība "Apes jauniešu klubs "Sliedes""
4. Marina RamaneBiedrība "Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai"
5. Guntars Sniedzāns
ZS "Klajalkšņi" 
6. Dace Sniķere-Kļitko
SIA "Sniķere un Kļitko"
7. Sarmīte Svilāne 
 
8.Santa Harjo-Ozoliņa  
9.Inga Sedleniece 
10.Aivars Fomins  

Valdes priekšsēdētāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Valdes priekšsēdētājas pirmā vietniece: Inga Sedleniece
Valdes priekšsēdētājas otrā vietniece: Sarmīte Svilāne


Biedrības "Alūksnes lauku partnerība", LEADER administratīvā vadītāja Santa Harjo-Ozoliņa

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" LEADER administratīvās vadītājas asistente Inga Sedleniece

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" LEADER starpteritoriālo sadarbības projektu vadītāja Indra Levane

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" LEADER starpvalstu sadarbības projektu vadītāja Žanna Heidemane

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" grāmatvedību veic Inga Zeltiņa

Biedrības "Alūksnes lauku partnerība" revidents Viesturs Zaķis (no 06.05.2022.-05.05.2024.)