Dokumenta
nosaukums
 Aktuālā redakcijaDokuments 
Statūti2018.gada redakcija PDF
DARBĪBAS PLĀNS2020.gada redakcijaPDF
Projektu vērtēšanas komisijas NOLIKUMS 2022.gada redakcija
PDF
SVVA projektu daļas NOLIKUMS2022.gada redakcijaPDF

Alūksnes lauku partnerības darbības Gada pārskati

 Pārskata gads ApstiprinātsDokuments 
 Par 2021.gadu06.05.2022. Kopsapulcē ALP_Gada_parskats_2021.pdf
 Par 2020.gadu 21.06.2021. Kopsapulcē  ALP_Gada_parskats_2020.pdf
 Par 2019.gadu03.04.2020. Kopsapulcē ALP_Gada_parskats_2019.pdf
 Par 2018.gadu 26.03.2019. Kopsapulcē  ALP_Gada_parskats_2018.pdf
 Par 2017.gadu 28.03.2018. Kopsapulcē ALP_Gada_parskats_2017.pdf

Alūksnes lauku partnerības sabiedriskā labuma organizācijas pārskats

Pārskata gads Dokuments
Par 2021.gadu
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.pdf