LEADER projekti vietējai attīstībai    
Kopš 2009.gada biedrība "Alūksnes lauku partnerība" īsteno Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēto LEADER pieeju savā teritorijā, kā rezultātā līdz 2023.gada 16.novembrim ir realizēti 217 projekti iedzīvotāju vajadzību realizēšanai un vietējās ekonomikas stiprināšanai.