LEADER projekti vietējai attīstībai    
Kopš 2009.gada biedrība "Alūksnes lauku partnerība" īsteno Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēto LEADER pieeju savā teritorijā, kā rezultātā līdz 2015.gada jūnijam ir realizēti 98 projekti iedzīvotāju vajadzību realizēšanai.