Kontakti

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Tālrunis: +371 29422952, +371 26330477
E-pasts: [email protected], [email protected]

Adrese: 

Brūža iela 1 (2.stāvā) Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Darba laiks:

Katru darba dienu: 09.00 -17.00

Konsultāciju diena (TREŠDIENA): 10.00 - 17.00 

Rekvizīti:

Reģ.Nr.: 40008106591

SEB banka, SWIFT kods UNLALV2X, Konta Nr.: LV53UNLA0050019845224

Projekta Nr.16-00-A019.440-000026 īstenošanai: Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22, Konta Nr.: LV21TREL9166059001000