Kontakti

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība"

Adrese: 

Brūža iela 1 (2.stāvā) Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Darba laiks:

Katru darba dienu: 09.00 -17.00

  • Konsultāciju diena (TREŠDIENA): 10.00 - 17.00 (iepriekš piesakoties)

Bankas rekvizīti:

  • Pamatdarbības konts: SEB banka, SWIFT kods UNLALV2X, Konta Nr.: LV53 UNLA 0050 0198 4522 4
  • Projekta Nr.23-00-C0LA19.4-000005 īstenošanai: SEB banka, SWIFT kods UNLALV2X, Konta Nr.: LV88 UNLA 0055 0030 5498 5