Sadarbība ir ļoti nozīmīgs biedrības attīstības un darbības nosacījums. Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem! Šobrīd esam uzsākuši strādāt pie Starpteritoriālās un Starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanas. Tas šā brīža lielais izaicinājums.  

Kā biedrs darbojamies organizācijās:

Latvijas Lauku forums ELARD

LEADER pieejas īstenošanā sadarbojamies ar:

Lauku atbalsta dienestsZemkopības ministrija
 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrsValsts Lauku tīkls

Sociālie partneri


Biedrības biroja telpas atrodas Alūksnes novada Sabiedrības centra ēkā Dārza ielā 8a, Alūksnē. Ikdienā daudz sadarbojamies ar NVO, kuras šajā centrā darbojas ikdienā.