Ja vēlies iet ātri, ej viens. Ja vēlies iet tālu, ej kopā.

Sadarbība ir ļoti nozīmīgs Alūksnes lauku partnerības attīstības un darbības nosacījums. 
Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem! 

Kā biedrs darbojamies organizācijās:

 

LEADER pieejas īstenošanā sadarbojamies ar:

 
 
 

Mūsu darbības teritorijā sadarbojamies ar:

 
 
 
 
 

Sadarbības projektu ietvaros sadarbojamies ar: