Pieņemti lēmumi par NEPĀTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtas mēnesī no 08.05.-07.06.2023. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros, atklātā projektu iesniegumu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtas mēnesī no 08.05.-07.06.2023. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) Rīcības plānā iekļautajai Rīcībai un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši rīcībai noteiktajiem kritērijiem.

No 08.05.-07.06.2023. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 9 projektu iesniegumi. Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā:

 • R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas  vai pakalpojumu attīstīšana” - 6 projektu iesniegumi;
un stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai rīcībā:

 • R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana” - 3 projektu iesniegumu.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijas rīcībai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2023.gada 6.jūlijā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi tiek sagatavoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievietoti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

08.05.-07.06.2023. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.  

Pieņemti lēmumi par NEPĀTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtas mēnesī no 08.04.-07.05.2023. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros, atklātā projektu iesniegumu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtas mēnesī no 08.04.-07.05.2023. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) Rīcības plānā iekļautajai Rīcībai un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši rīcībai noteiktajiem kritērijiem.

No 08.04.-07.05.2023. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 2 projektu iesniegumi. Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā:

 • R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas  vai pakalpojumu attīstīšana” - 2 projektu iesniegumi;
un stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai rīcībā:

 • R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana” - 0 projektu iesniegumu.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijas rīcībai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2023.gada 2.jūnijā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi tiek sagatavoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievietoti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

08.04.-07.05.2023. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.  

Pieņemti lēmumi par 9.kārtā no 20.11.2022.-20.12.2022. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros, atklātā projektu iesniegumu konkursa 9.kārtā no 20.11.2022.-20.12.2022. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) Rīcības plānā iekļautajai Rīcībai un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši rīcībai noteiktajiem kritērijiem.

No 20.11.2022.-20.12.2022. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 4 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā:

 • R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas  vai pakalpojumu attīstīšana”;
un

2 stratēģisku projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM2 "Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide" sasniegšanai rīcībās:

 • R2.3. “Vaidavas dabas takas labiekārtošana” - 1 stratēģiska projekta iesniegums;
 • R2.4. “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana” - 1 stratēģiska projekta iesniegums.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijas rīcībai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, līdz 2022.gada 2023.gada 20.janvārim tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijas rīcībai neatbilstoši projekti, netiek tālāk vērtēti un lēmumi tiek sagatavoti un paziņoti līdz 2023.gada 20.janvārim. Lēmumi tiek sagatavoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un nosūtīti pa pastu, kā arī ievietoti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

20.11.2022.-20.12.2022. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.  

Pieņemti lēmumi par 8.kārtā no 31.01.2022.-01.03.2022. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros, atklātā projektu iesniegumu konkursa 8.kārtā no 31.01.2022.-01.03.2022. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 31.01.2022.-01.03.2022. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 6 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībās:

 • R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana" - 1 projekta iesniegums;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana" - 0 projektu iesniegumi;
 • R3.4. "Iedzīvotājiem/nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana t.sk. vietējo produktu realizācijas vietu attīstība" - 5 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, līdz 2022.gada 31.martam tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi par noraidītiem projektu iesniegumiem tiks sagatavoti līdz  2022.gada 29.aprīlim un nosūtīti atbalsta pretendentiem. Lēmumi tiek sagatavoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievietoti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

31.01.2022.-01.03.2022. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti

Pieņemti lēmumi par 7.kārtā no 22.11.2021.-22.12.2021. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros, atklātā projektu iesniegumu konkursa 7.kārtā no 22.11.2021.-22.12.2021. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 22.11.2021.-22.12.2021. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 9 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībās:
 • R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana" - 3 projektu iesniegumi;
 • R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana" - 6 projektu iesniegumi.
Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, līdz 2022.gada 4.februārim tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi par neatbilstošajiem projektu iesniegumiem 2022.gada. 21.janvārī tika nosūtīti atbalsta pretendentiem. Lēmums par noraidītu projekta iesniegumu tiks sagatavots līdz  2022.gada 22.februārim un nosūtīts atbalsta pretendentam. Lēmumi tiek sagatavoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievietoti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.


22.11.2021.-22.12.2021. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.

Pieņemti lēmumi par 6.kārtā no 17.08.2020.-17.09.2020. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa 6.kārtā no 17.08.2020.-17.09.2020. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 17.08.2020.-17.09.2020. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 7 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībās:
 • R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana" - 6 projektu iesniegumi;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana" - 1 projekta iesniegums.
Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, līdz 2020.gada 30.oktobrim tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un ievietoti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

17.08.2020.-17.09.2020. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti 

Pieņemti lēmumi par 5.kārtā no 24.02.2020.-24.03.2020. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa 5.kārtā no 24.02.2020.-24.03.2020. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 24.02.2020.-24.03.2020. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 17 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībās:

 • R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstīta ražošanas attīstīšana" - 1 projekta iesniegums;
 • R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana" - 8 projektu iesniegumi;
 • R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana" - 2 projektu iesniegumi;
 • R3.4. "Iedzīvotājiem/nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana" - 6 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2020.gada 20.aprīlī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pa pastu: par atbilstošajiem projektu iesniegumiem 2020.gada 20.aprīlī, par neatbilstošajiem projektu iesniegumiem 2020.gada. 24.aprīlī, par noraidītajiem projektu iesniegumiem 2020.gada 20.maijā.

24.02.2020.-24.03.2020. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti

Pieņemti lēmumi par NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 26.11.2019.-31.12.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 26.11.2019.-31.12.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 26.11.2019.-31.12.2019. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 4 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībās:

 • R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstīta ražošanas attīstīšana" - 1 projekta iesniegums;
 • R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana" - 2 projektu iesniegumi;
 • R3.4. "Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana" - 1 projekta iesniegums.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projektiun citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2020.gada 20.janvārī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanaiLēmums par noraidītu projekta iesniegumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavots un nosūtīts pa pastu 2020.gada 13.februārī.

26.11.2019.-31.12.2019. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.

Pieņemti lēmumi par NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 25.10.2019.-25.11.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 25.10.2019.-25.11.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 25.10.2019.-25.11.2019. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 3 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībās:

 • R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstīta ražošanas attīstīšana" - 2 projektu iesniegumi;
 • R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana" - 1 projektu iesniegums.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2020.gada 13.janvārī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanaiLēmumi par atbilstošajiem vai neatbilstošajiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pa pastu 2019.gada 27.decembrī.

25.10.2019.-25.11.2019. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.


Pieņemti lēmumi par NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 25.09.2019.-24.10.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 25.09.2019.-24.10.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 25.09.2019.-24.10.2019. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 3 projektu iesniegumi Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.4. "Iedzīvotājiem/nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana".

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2019.gada 29.novembrī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanaiLēmumi par atbilstošajiem un neatbilstošajiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pa pastu 2019.gada 25.novembrī.

25.09.2019.-24.10.2019. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.


Pieņemts lēmums par NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 26.06.2019.-24.07.2019. iesniegto projekta iesniegumu

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 26.06.2019.-24.07.2019. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektam punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 26.06.2019.-24.07.2019. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegts 1 projekta iesniegums Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.4. "Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana".

26.06.2019.-24.07.2019. iesniegtā projekta vērtējuma rezultāti.


Pieņemti lēmumi par NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 24.05.2019.-25.06.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārtā no 24.05.2019.-25.06.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 24.05.2019.-25.06.2019. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 2 projektu iesniegumi:

 • Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstīta ražošanas attīstīšana" - 2 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2019.gada 24.jūlijā iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanaiLēmumi par atbilstošajiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pa pastu 2019.gada 23.jūlijā.

24.05.2019.-25.06.2019. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti.


Pieņemti lēmumi par 4.kārtā no 23.04.2019.-23.05.2019. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  4.kārtā no 23.04.2019.-23.0.2019. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 23.04.2019.-23.05.2019. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 19 projektu iesniegumi:

 • Stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai rīcībā R1.2. "Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana" - iesniegti 5 projektu iesniegumi;
 • Stratēģiskā mērķa SM2 "Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide" sasniegšanai rīcībā R2.1. "Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana" -  iesniegti 14 projektu iesniegumi.

Projektu iesniegumi, kuri saņēmuši lēmumu kā ALP Stratēģijai atbilstoši projekti, un citi dokumenti, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2019.gada 25.jūnijā iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi par atbilstošajiem un noraidītiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, sagatavoti un nosūtīti pa pastu 2019.gada 25.jūnijā.

23.04.2019.-23.05.2019. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti: Rīcība R1.2., Rīcība R2.1..


Pieņemti lēmumi par 3.kārtā no 22.10.2018.-22.11.2018. iesniegtajiem projektu iesniegumiem

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa  3.kārtā no 22.10.2018.-22.11.2018. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši ALP Stratēģijā noteiktajiem kritērijiem.

No 22.10.2018.-22.11.2018. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" tika iesniegti 33 projektu iesniegumi:

 • Stratēģiskā mērķa SM1 ""Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai rīcībā R1.2. "Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana" - 8 projektu iesniegumi un rīcībā R1.3. "Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana" - 17 projektu iesniegumi;
 • Stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana" - 2 projektu iesniegumi un rīcībā R3.4. "Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana" - 6 projektu iesniegumi.

Lēmumi par ALP Stratēģijai atbilstošajiem projektiem un citi dokumenti, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, 2019.gada 14.janvārī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai. Lēmumi par ALP Stratēģijai neatbilstošiem projektiem ir 2019.gada 14.janvārī izsūtīti pa pastu. Lēmumi par noraidītiem projektu iesniegumiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tiks sagatavoti un nosūtīti līdz 2019.gada 22.janvārim.

22.10.2018.-22.11.2018. iesniegto projektu vērtējumu rezultāti: Rīcība R1.2., Rīcība R1.3., Rīcība R3.2., Rīcība R3.4..


Apstiprināts I kārtā no 27.06.2018.-27.07.2018. iesniegtais projekta iesniegums

2018.gada 31.jūlijā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par.

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 27.06.2018.-27.07.2018. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

27.06.2018.-27.07.2018. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana".

Atzinums un citi dokumenti 2018.gada 31.jūlijā iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākam darbam.

27.06.2018.-27.07.2018. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.12.2017.-09.01.2018. iesniegtais projekta iesniegums

2018.gada 7.februārī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.12.2017.-09.01.2018. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.12.2017.-09.01.2018. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.5. "Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana".

Atzinums un citi dokumenti 2017.gada 13.februārī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākam darbam.

10.12.2017.-09.01.2018. Projektu saraksts PDF


Apstiprināti I kārtā no 10.10.-09.11.2017. iesniegtie projektu iesniegumi

2017.gada 8.decembrī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.10.-09.11.2017. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektiem piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.10.-09.11.2017. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegti 2 projektu iesniegumi stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana" un R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana".

Projektu iesniegumi 2017.gada 15.decembrī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.10.-09.11.2017. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.09.-09.10.2017. iesniegtais projekta iesniegums

2017.gada 3.novembrī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.09.-09.10.2017. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.09.-09.10.2017. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana".

Projekta iesniegums 2017.gada 8.novembrī iesniegts Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.09.-09.10.2017. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.06.-10.07.2017. iesniegtais projekta iesniegums

2017.gada 31.jūlijā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.06.-10.07.2017. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.06.-10.07.2017. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana".

Projekta iesniegums 2017.gada 7.augustā iesniegts Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.06.-10.07.2017. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.05.-09.06.2017. iesniegtais projekta iesniegums

2017.gada 3.jūlijā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.05.-09.06.2017. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.05.-09.06.2017. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana".

Projekta iesniegums 2017.gada 10.jūlijā iesniegts Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.05.-09.06.2017. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.02.-09.03.2017. iesniegtais projekta iesniegums

2017.gada 29.martā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.02.-09.03.2017. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.02.-09.03.2017. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.3. "Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana".

Projekta iesniegums 2017.gada 6.aprīlī iesniegts Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.02.-09.03.2017. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.01.-09.02.2017. iesniegtais projekta iesniegums

2017.gada 27.februārī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.01.-09.02.2017. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.01.-09.02.2017. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana".

Projekta iesniegums 2017.gada 6.martā iesniegts Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.01.-09.02.2017. Projektu saraksts PDF


Apstiprināts I kārtā no 10.11.-09.12.2016. iesniegtais projekta iesniegums

2017.gada 5.janvārī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) strateģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.11.-09.12.2016. iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un projektam piešķirto punktu skaitu ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.11.-09.12.2016. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegts 1 projekta iesniegums stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana".

Projekta iesniegums 2017.gada 10.janvārī iesniegts Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.11.-09.12.2016. Projektu saraksts PDF


Apstiprināti III kārtā no 07.11.-07.12.2016. iesniegtie projektu iesniegumi

2017.gada 5.janvārī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) strateģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa III kārtā no 07.11.-01.12.2016. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un katram projektam piešķirto punktu skaitu ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

07.11.-07.12.2016. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegti 24 projektu iesniegumi stratēģiskā mērķa SM2 "Sabiedrībai nozīmīgam dzīves vide" sasniegšanai divās rīcībās: R2.1. "Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana" un R2.2. "Publiski pieejama un sabiedrībai nozīmīga kultūras mantojuma saglabāšana".

Projektu iesniegumi 2017.gada 10.janvārī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

07.11.-07.12.2016. Projektu saraksts PDF


Apstiprināti II kārtā no 10.10.-10.11.2016. iesniegtie projektu iesniegumi

2016.gada 6.decembrī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) strateģiju" ietvaros,

atklātā projektu iesniegumu konkursa II kārtā no 10.10.-10.11.2016. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un katram projektam piešķirto punktu skaitu ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.10.-10.11.2016. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegti 32 projektu iesniegumi stratēģiskā mērķa SM1 "Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks" sasniegšanai trīs rīcībās: R1.1. "Nelielas, kvalitatīvas un mūsdienīgas kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un produktu attīstīšana", R1.2. "Tautas sporta un nozīmīgu sporta tradīciju attīstīšana" un R1.3. "Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana".

Projektu iesniegumi 2016.gada 19.decembrī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.10.-10.11.2016. Projektu saraksts PDF


Apstiprināti I kārtā no 10.07.-09.08.2016. iesniegtie projektu iesniegumi

2016.gada 2.septembrī biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) strateģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 10.07.-09.08.2016. un no 11.07.-11.08.2016. rīcībā R.3.4. "Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana" iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un katram projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

10.07.-09.08.2016. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegti 2 projektu iesniegumi stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai divās rīcībās: R3.1. "Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana" un R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana".

11.07.-11.08.2016. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegti 4 projektu iesniegumi stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai rīcībā R3.4. "Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana".

Projektu iesniegumi 2016.gada 16.septembrī iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

10.07.-09.08.2016. un 11.07.-11.08.2016. Projektu saraksts PDF


Apstiprināti I kārtā no 09.06.-09.07.2016. iesniegtie projektu iesniegumi

2016.gada 1.augustā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" valde ir pieņēmusi lēmumu par,

LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) strateģiju" ietvaros,

nepārtrauktā atklātā projektu iesniegumu konkursa I kārtā no 09.06.-09.07.2016. iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vai neatbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā ALP Stratēģija) un katram projektam piešķirto punktu skaitu, ņemot vērā biedrības "Alūksnes lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas vērtējumu.

09.06.-09.07.2016. biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" iesniegti 6 projektu iesniegumi stratēģiskā mērķa SM3 "Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika" sasniegšanai trīs rīcībās: R3.2. "Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana", R3.4. "Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana" un R3.5. "Vietējo produktu realizācijas uzlabošana un mūsdienīgas vides veidošana".

Projektu iesniegumi 2016.gada 5.augustā iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai.

09.06.-09.07.2016. Projektu saraksts PDF