Projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība”  ir izvērtējusi un pieņēmusi lēmumu par LAP pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju" ietvaros, atklātu projektu iesniegumu konkursos iesniegto projektu iesniegumu atbilstību Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam Rīcības plānā iekļautajai Rīcībai, un piešķīrusi projektiem punktus, atbilstoši rīcībai noteiktajiem kritērijiem.

II kārta no 10.10.-10.11.2016.
 • iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
III kārta no 07.11.-07.12.2016.
 • iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
2016.-2018.gada NEPĀTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārta no 09.06.2016.-31.12.2018.
 • 27.06.2018.-27.07.2018. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.12.2017.-09.01.2018.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.10.2017.-09.11.2017.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.09.2017.-09.10.2017.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.06.2017.-10.07.2017.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.05.2017.-09.06.2017.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.02.2017.-09.03.2017.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.01.2017.-09.02.2017.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.11.2016.-09.12.2016.  iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 10.07.-09.08.2016. un 11.07.-11.08.2016. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
 • 09.06.-09.07.2016. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti PDF
3.kārtā no 22.10.2018.-22.11.2018.
4.kārta no 23.04.2019.-23.05.2019.
2019.gada NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārta no 24.05.2019.-31.12.2019.
 • 26.11.2019.-31.12.2019. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti
 • 25.10.2019.-25.11.2019. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti
 • 25.09.2019.-24.10.2019. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti
 • 26.06.2019.-24.07.2019. iesniegtā projekta vērtēšanas rezultāti
 • 24.05.2019.-25.06.2019. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti
5.kārta no 24.02.2020.-24.03.2020.
6.kārta no 17.08.2020.-17.09.2020.
7.kārta no 22.11.2021.-22.12.2021.
8.kārta no 31.01.2022.-01.03.2022.
9.kārta no 20.11.2022.-20.12.2022.
2023.gada NEPĀTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS kārta no 07.03.2023.-07.06.2023.
 • 08.05.-07.06.2023. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti
 • 08.04.-07.05.2023. iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti
10.kārta no 30.12.2022.-30.01.2023.
11.kārta no 14.07.2023.-14.08.2023.
12.kārta no 15.10.2023.-15.11.2023.