2.1. rīcībā īstenotie projekti

 Īpašuma "Cālenītis" dīķa rekonstrukcija lauku vides sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvās atpūtas pasākumu nodrošināšanai
 Alūksnes novada pašvaldība
4.kārta 
 Liepnas ciemā sakopta teritorija 1.45ha platībā, izveidots dīķis 0.8 ha platībā ar labiekārtotu peldvietu - uzstādīti 3 soliņi, 2 ģērbtuves, laipa, atkritumu konteiners, ierīkots pludmales volejbola laukums un ugunskura vieta.
 Bērnu un jauniešu atpūtas, spēļu un rotaļu laukuma izveidošana Pededzes pagastā
 Biedrība "Pededzes nākotne"
 4.kārta
 Pededzes ciemā labiekārtots rotaļu laukums  un uzstādīts rotaļu un spēļu laukuma aprīkojums.
 Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas pagalma uzlabošana
 Biedrība "Ernsta Glika mantojuma biedrība"
 4.kārta Atjaunots Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas pagalma  un celiņu segums 380m2 platībā - bruģa segums. Uzstādīta uzbrauktuve baznīcas pieejamības nodrošināšanai.
 Teritorijas labiekārtošana Kolberģī sporta un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
 Alūksnes  novada pašvaldība
 4.kārta Kolberģa ciemā labiekārtota teritorija 550m2 platībā - uzstādīts dažāds rotaļu laukuma aprīkojums, uzstādīti āra trenažieri.
 Ērmaņu muižas koncertvide
 Biedrība "Ērmaņu muiža"
 4.kārta Daļēji rekonstruēta Ērmaņu muiža  - sakārtota muižas segtā terase, uzlabota muižas zāle, atjaunots pirmskara jumta apjoms, izbūvējot dekoratīvu tornīti- laternu.