3.4. Rīcībā īstenotie projekti

Jo pliks, jo traks!
Biedrības "Latvijas Labklājības veicināšanas biedrība "Atskalas""
 4.kārta Projekta ietvaros iegādātas 4 adāmās mašīnas un divas filcēšanas mašīnas jaunu mājamatniecības prasmju un amatu apgūšanai, kā arī esošo prasmju nostiprināšanai un nodošanai interesentiem.