LEADER Stratēģija 2023.-2027.gadam ir izstrādes procesā

Alūksnes lauku partnerība uzsākusi darbu pie LEADER stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam.

🟢 Stratēģijas izstrādi plānots pabeigt 2023.gada aprīlī.
🟢No 22.02.-23.03.2023. esam ieplānojuši dažādas tikšanās gan ar kopienas pārstāvjiem, gan ar uzņēmējiem. Plānojam atsevišķas tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, sadarbības partneriem, u.c. stratēģijas izstrādei nozīmīgām mērķa grupām.
🟢Izstrādes noslēguma konference ir ieplānota 12.04.2023., kad tiks prezentēti kopīgi noteiktie mērķi un rezultāti, kurus plānojam sasniegt periodā no 2023.-2027.gadam, tuvinoties LEADER vīzijai "Ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai".
🟢 Sekojiet līdzi Stratēģijas izstrādes gaitai sadaļā IZSTRĀDE, līdzdarbojieties un atbalstiet mūs!

MĒS ESAM SAVAS NĀKOTNES MĀKSLINIEKI!