1.1. Rīcība "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām"

"Alūksnes novada Sabiedrības centrs
- reģiona NVO aktivitātēm un sadarbībai"
 Biedrība
"Alūksnes
nevalstisko
organizāciju
atbalsta centrs"
  .kārtaProjekta rezultātā rekonstruētas telpas 163.7 m2 platībā. 
 Iegādāts biroja mēbeļu komplekts, multimediju projektors, portatīvais dators, personālais dators, un digitālā spoguļkamera. Sabiedrības centra lietotāju vajadzībām - NVO darbības nodrošināšanai, semināru, sanāksmju, nodarbību, tikšanos un citu pasākumu organizēšanai.
 "Sabiedrības centrs Ilzenē" Biedrība
"ILZENES ATTĪSTĪBAI"
 1.kārta Projekta rezultātā aprīkotas 3 telpas Kultūras, sporta un mūžizglītības centrā "Dailes" - galda spēļu istaba, vaļasprieku istaba un bērnu un māmiņu istaba.
 "Māriņkalna sabiedriskā centra aprīkošana, pilnveidošana un attīstība" Biedrība "Ieviņa" 2.kārta Aprīkotas telpas Māriņkalna tautas namā 83 m2 platībā. Iegādātas mēbeles, tehniskais aprīkojums - datorkomplekts, DVD atskaņotājs, mūzikas centrs, digitālais fotoaparāts, videokamera, televizors, galda spēles, galda hokejs, lecamās bumbas u.c. Sabiedriskais centrs ir vieta, kur laiku pavadīt gan bērniem, gan pieaugušajiem.
"Sabiedrības centrs Kalncempjos" Alūksnes novada pašvaldība 3.kārta Rekonstruēta un aprīkota viena telpa Kalncempju pagasta pārvaldes ēkā un iegādātas mēbeles, spēles, portatīvais dators, projektors, printeris, ekrāns, tāfele. Šajā centrā iedzīvotāji sanāk kopā, rīkot tikšanās domubiedru grupās. telpas var izmantot kultūras pasākumu organizēšanai. 
 "Hokeja laukuma aprīkojuma iegāde" Biedrība "Hokeja klubs"Alūksne"" 2.kārta Projekta ietvaros pilnveidots āra hokeja laukums Alūksnes pilsētā - iegādāti ielas hokeja laukuma borti, 16 LED prožektori un slidu asināmais aparāts.
 "Lai top BMX trase Apē" Biedrība "Apes Jauniešu klubs "Sliedes"" 2.kārta Projekta rezultātā pilnveidota un labiekārtota BMX trase Apes pilsētā, tādā veidā radot interesantu, drošu, sakoptu vidi, kur ilgtermiņā jaunieši var organizēt dažādas sacensības. BMX trasē var attīstīt kalnu velo braukšanas prasmes.
 "Strautiņu pamatskolas sporta zāles vienkāršota renovācija" Alūksnes novada pašvaldība, Alsviķu pagasta pārvalde 2.kārta Renovēta Strautiņu pamatskolas sporta zāle ar divām palīgtelpām 111,30 m2 platībā. Sporta zāle ir vieta, kur pagasta jaunieši un iedzīvotāji var nodarboties ar sporta aktivitātēm, raisot arvien lielāku interesi par sportu un citām brīvā laika iespējām.
 "Tehniskā aprīkojuma iegāde hokeja - slidotavas laukuma sakopšanai un apsaimniekošanai" Biedrība "Hokeja klubs "Ape" 3.kārta Iegādāts ūdens sūknis un ūdens šļūtenes, mehāniskā tīrīšanas birste, sniega lāpstas un birstes Apes pilsētas hokeja - slidotavas laukuma uzturēšanai.
 "Sporta centra Zeltiņos" Biedrība "Sporta klubs"Zeltiņi"" 3.kārta Projekta rezultātā veikta dušas telpas renovācija 12,29 m2 platībā, iegādātas vingrošanas bumbas, vingrošanas paklāji, 5 slēpju komplekti un slēpju zābaki, 3 trenažieri. Iegādāts tenisa galds, novuss, galda futbols, galda hokejs, darts un galda spēles. Šos resursus iedzīvotāji var izmantot brīvā laika pavadīšanai.
 "Sporta laukuma labiekārtošana un inventāra papildināšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Alsviķu pagastā" Biedrība "Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai" .kārta Labiekārtota pagasta sporta laukuma teritorija 2100 m2 platībā Alsviķu ciemā, iegādāts sporta inventārs futbola, pludmales volejbola un basketbola spēlēm. Pagasta iedzīvotājiem ir pieejams plašāks sportisko aktivitāšu klāsts un iespēja izmantot kvalitatīvāku inventāru iemīļotiem sporta veidiem.
 ''Strautiņu vissezonas sporta un atpūtas laukums'' Biedrība "Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai" .kārta
 Projekta ietvaros iegādātas laukuma apmales hokeja - florbola laukuma ierīkošanai Strautiņu ciemā, aprīkojums - ūdens sūknis ar šļūtenēm, apgaismojuma stabi un laternas, sniega lāpstas un stūmēji - ledus seguma sagatavošanai, sporta inventārs spēlētājiem. Iegādāta pārvietojamā sporta inventāra glabāšanas un pārģērbšanās mājiņa 18 m2 platībā.
 "Sporta un atpūtas laukuma pie BMX trases labiekārtošana Apē" Biedrība "Apes Jauniešu klubs "Sliedes"" .kārta BMX trases teritorijā Apes pilsētā izveidota āra nojume un uzstādīti āra trenažieri. Āra trenažierus var izmantot jaunie cilvēki (un ne tikai) iesildot muskuļu grupas pirms braukšanas pa trasi un atpūšoties starpbraucienos, kā arī vecāki, elpojot svaigu gaisu un baudot dabas krāšņumu, var nesteidzīgi rūpēties par savu veselību un labsajūtu.
 "Apes mototrases velosipēdu un motociklu mazgātuves rekonstrukcija un "Motokluba Ape" materiāltehniskās bāzes nodrošināšana" Biedrība "Motoklubs Ape" .kārta Rekonstruēta Apes mototrases velosipēdu un motociklu mazgātuve un iegādāts krūmgriezis mototrases kopšanai un sagatavošanai, kas palīdz nodrošināt profesionālāku sacensību organizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī.
 "Pirmie soļi ceļu satiksmē ar mobilo piekabi" Biedrība "Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs "VELO"" 1.kārta Projekta rezultātā iegādāta furgona tipa piekabe, pārvietojamais 4 kw elektroģenerators, apskaņošanas iekārtas komplekts, 10 tehniskās norādes - karogi, 2 viegli un salokāmi galdi un 12 krēsli, daudzfunkcionāla telts, lai organizētu praktiskus pasākumus un sacensības par svarīgākajiem kustības drošības jautājumiem.
 "Orientēšanās sporta pieejamība - no maza līdz lielam" Biedrība "Orientēšanās klubs "Alūksne"" 2.kārta Projekta ietvaros iegādāta elektroniskā atzīmēšanās sistēma, elektroniskās kartiņas un sacensību organizēšanai nepieciešamais aprīkojums - printeris, portatīvais dators, portatīva elektrostacija, telts, karogi, videokamera, rezultātu nolasīšana finišā, lai nodrošinātu profesionālu sacensību organizēšanu.
 "Sacensību inventāra iegāde orientēšanās pasākumu kvalitātes uzlabošanai" Biedrība "Orientēšanās klubs "Alūksne"" .kārta Lai uzlabotu sacensību kvalitātes līmeni tika iegādāts digitālais sporta sacensību starta pulkstenis ar augstu precizitāti rezultātu fiksēšanai, pārvietojamā lauka duša sportistu higiēnas nodrošināšanai.
 "Dārza traktora ar aprīkojumu iegāde" Biedrība "Hokeja klubs "Alūksne"" .kārta Lai paaugstinātu Alūksnes pilsētas hokeja laukuma ledus sagatavošanas kvalitāti, projekta ietvaros tika iegādāts dārza traktors ar aprīkojumu.
 "Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Biedrības "Sporta klubs Kurbads" džudo nodarbību kvalitātes uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai" Biedrība "Sporta klubs Kurbads" 3.kārta Iegādāts džudo tatami 130 m2, trenažieris un 25 kimono bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, lai nodrošinātu džudo treniņus un organizētu sacensības vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
 "Tehniskā aprīkojuma un hokeja tiesnešu tērpu iegāde Apes hokeja - slidotavas laukuma funkciju nodrošināšanai" Biedrība "Hokeja klubs "Ape"" .kārtaiegādāts sniega pūtējs regulārai laukuma seguma sagatavošanai un 2 hokeja tiesnešu tērpu komplekti sacensību organizēšanai vietējā un starptautiskā līmenī. 
 "Loka šaušanas pieejamība Alūksnes novada iedzīvotājiem" Biedrība "Kaspara Aigara loka šaušanas sporta klubs "Ziemeļnieks"" .kārta Alūksnes novada iedzīvotājiem ir pieejams loka šaušanas sporta veids ar kvalitatīvu materiāltehnisko bāzi, iegādāta piekabe inventāra transportēšanai, vairogu un 3D mērķu komplekts, dators, fotoaparāts. Klubs var organizēt loka šaušanas sacensības.
 "Aprīkojuma iegāde un bērnu rotaļu stūrīša izveide Liepnas vidusskolas multifunkcionālajā sporta zālē" Biedrība "Liepnas attīstības grupa "Iespēja"" 2.kārta Projekta ietvaros iegādāts inventārs volejbola, florbola, basketbola spēlēm, vingrošanai; trenažieru zāle papildināta ar 6 jauniem trenažieriem; iegādāti florbola borti; izveidots telpas bērnu rotaļu laukums - baseins ar bumbām.
 "Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Mārkalnes pagastā "
 Alūksnes novada pašvaldība 3.kārta Iespēju dažādošanai tika iegādāts plašs sporta inventārs - volejbola, basketbola, futbola bumbas, lecamauklas, vingrošanas riņķi, pildbumbas, futbola vārtu un basketbola grozu tīkli, 3 slēpju komplekti un slēpju zābaki. Iegādātas dažādas galda spēles.
 "Buru sporta attīstīšana Alūksnē un Alūksnes ezerā" Biedrība "Ekstrēmās atpūtas klubs - Četras buras" .kārta Interesentu apmācībai un brīvā laika pavadīšanai projekta rezultātā tika iegādāts viens vindsērfinga un viens kaitsērfinga komplekts un autopiekabe inventāra transportēšanai.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Šeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.