Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

Izstrādāta no 2007. līdz 2008.gadam. Apstiprināta Alūksnes lauku partnerības Kopsapulcē 2008.gada 1.decembrī.

Stratēģijas vīzija

Alūksnes lauku partnerības teritorijā esošā dzīves vide gan laukos, gan pilsētās ir piemērota cilvēku vajadzībām un tajā ir pieejami nepieciešami sociālie un sadzīves pakalpojumi; uzņēmējdarbība ir paplašinājusies un attīstījusies aktīvi visā teritorijā; lauki tiek uztverti, kā piemērota dzīves, darba un atpūtas vieta un tie atrodas nepārtrauktā attīstībā; iedzīvotāji aktīvi iesaistās un līdzdarbojas savas dzīves vides veidošanā un ir aktīvi sabiedrisko organizāciju dalībnieki.

Misija

Alūksnes lauku partnerības teritorijas iedzīvotājiem dot iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties tās veidošanā, kā arī veicināt lauku vides sakārtošanu un saglabāšanu, kas ir kā pamats ekonomiskai attīstībai.

Prioritātes un Rīcības

Balstoties uz iedzīvotāju un pašvaldību izteiktajām vajadzībām, teritorijas attīstībai 2009.-2013.gadā tika izvirzītas trīs prioritātes un katrai prioritātei tika noteikta konkrētas Rīcības.

Rīcības plāns

Rīcības plāns parāda, kā Stratēģijai pieejamais finansējums sadalās pa prioritātēm un Rīcībām.

Ar pilnu Stratēģijas tekstu var iepazīties šeit: Stratēģija 2009.-2013.